Opcja ta będzie przydatna, gdy na przykład na swojej stronie chcemy umieścić nasz e-mail i ukryć go przed wyszukiwarkami czy botami do wyszukiwania takich adresów. Gdy nasz adres mailowy jest widoczny w Internecie, możemy być narażeni na otrzymywanie SPAMu.

Poniższy kod można podpiąć do przycisku lub innego "klikalnego" elementu. Oto on:

Na swojej stronie umieszczamy następujący kod HTML:

<a href="#" id="IDLINKU">Skopiuj “WARTOŚĆ DO SKOPIOWANIA” do schowka</a>

Następnie wklejamy następujący kod JavaScript, który musi znajdować się przed linkiem.

Zmieniamy odpowiednio "IDLINKU", takie jak ustawiliśmy w kodzie HTML i zmieniamy "WARTOŚĆ DO SKOPIOWANIA" na adekwatną do swoich potrzeb.

function KopiujDoSchowka(par) {
  var tempInput = document.createElement("input"); //tworzy tymczasowe pole "input"
  tempInput.value = par; //określa wartość w polu tekstowym na podstawie parametru przekazanego podczas uruchomienia funkcji
  document.body.appendChild(tempInput); //pokazuje pole "input"
  tempInput.select(); //zaznacza tekst w polu
  document.execCommand("copy"); //kopiuje zaznaczony tekst
  document.body.removeChild(tempInput); //usuwa pole "input"
  alert("Skopiowano"); //wyświetla informację o skopiowaniu tekstu
  //to dzieje się na tyle szybko, że na stronie nie zauważymy tymczasowo utworzonego pola
}

document.querySelector('#IDLINKU').onclick = function() { //funkcja, która po kliknięciu danego elementu, wskazanego przez ID, wyzwoli powyższą funkcję
  KopiujDoSchowka('WARTOŚĆ DO SKOPIOWANIA'); //W miejscu 'WARTOŚĆ DO SKOPIOWANIA' wpisujemy swój tekst do skopiowania
}

Kod JavaScript tymczasowo tworzy pole tekstowe na naszej stronie z podaną przez nas wartością, następnie ją zaznacza i kopiuje do naszego schowka.

Na jednej stronie możemy stworzyć kilka linków, lecz każdy musi mieć inne ID, które ustawia się odpowiednio w kodzie HTML i JS.

Przykład: