Opracowania na sprawdziany i inne notatki do szkoły

Bazy danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych Podstawy PHP
Podstawowe pojęcia i normalizacja baz
Moduł 1 - Bazy danych i ich użytkownicy
Wybrane pytania z egzaminu INF.02 - sesja lato 2021
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej Sprawdzian z diagnostyki
Administracja systemami operacyjnymi Pakiety instalacyjne w systemie Linux
Sieciowy system operacyjny Linux
Podstawowe pojęcia, porty
Systemy Operacyjne Skrypty w Bash'u
Linux - zalety, wady, komendy
Lokalne Sieci Komputerowe Komunikacja w sieci, ISO/OSI, TCP/IP, ARP
Topologie sieciowe, metody dostępu do nośnika
Podstawowe pojęcia, media transmisyjne, rodzaje i budowa sieci komputerowych
Działalność gospodarcza Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, otoczenie przedsiębiorstw
Etapy zakładania i źródła finansowania przedsiębiorstwa
Najbardziej znane prawa i teorie ekonomiczne
Wiedza o społeczeństwie Prawo (niekompletne)
Edukacja dla bezpieczeństwa Pożary
Wiedza o kulturze Sprawdzian 1 (niekompletne)
Historia Gospodarka i polityka zagraniczna IIRP
II RP (niekompletne)
Świat po IWŚ (niekompletne)
Chemia Chemia w rolnictwie