Czym jest pożar?

Jest to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym, powodujący zagrożenie życia lub utraty zdrowia, a także strat materialnych.

Trójkąt spalania

Na trójkąt spalania składają się:

 • Tlen
 • Wysoka temperatura
 • Materiał palny

Wielkości pożaru

Wielkość Metry kwadratowe Metry sześcienne
Mały do 70 do 350
Średni 71 - 300 351 - 1500
Duży 301 - 1000 1501 - 5000
Bardzo duży od 1001 od 5001

Rodzaje gaśnic

Rodzaj Przeznaczenie
A Ciała stałe pochodzenia organicznego
B Ciecze palne i substancje topiące się
C Gazy
D Metale (sód, potas, fosfor, glin)
F Tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

Rodzaje pożarów

 • blokowy – pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów,
 • otwarty – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na otwartej przestrzeni z oznakami żarzenia lub świecenia,
 • podpowierzchniowy (torfowo-murszowy) – pożar głębszych warstw gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów,
 • przestrzenny – pożar obejmujący wiele obiektów, pożar lasów, upraw itp.,
 • ukryty – pożar, który rozwija się i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg itp. bez oznak świecenia i żarzenia,
 • wewnętrzny – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający wewnątrz obiektu,
  • wewnętrzny ukryty – pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian wewnątrz urządzeń i aparatów technologicznych,
  • wewnętrzny otwarty – pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem,
 • wierzchołkowy – pożar całkowity drzewostanu lasu,
 • w zarodku – pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce powstania,
 • zewnętrzny – pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na zewnątrz obiektu lub poza obszarem budynku.

Podręczny sprzęt gaśniczy

 • hydronetka
 • gaśnica śniegowa, proszkowa oraz pianowa
 • koc gaśniczy
 • agregat gaśniczy
 • hydrant
 • tłumica

Barwa płomienia

 • Ciemnoczerwony - ok. 500°C
 • Jasnoczerwony - ok. 800°C
 • Żółtopomarańczowy - ok. 1000°C
 • Jasnożółty - ok. 1200°C
 • Biały - ok. 1500°C