Podstawowe pojęcia

Sieciowy system operacyjny - SSO

 • podstawowe oprogramowanie sieci komputerowej
 • jego zadanie, to utworzenie środowiska współpracy dla wielu urządzeń
 • decyduje o charakterze sieci oraz zakresie oferowanych usług
 • koordynuje pracę sieci
 • efektywnie gospodaruje zasobami i udostępnia je użytkownikom według określonych reguł i zasad

Serwer

 • najważniejszy element systemu sieciowego
 • komputer centralny, na którym znajduje się całość oprogramowania
 • ma dużą moc obliczeniową oraz dużą pamięć dyskową, ponieważ musi obsłużyć wiele stacji roboczych

Sieć komputerowa

Grupa urządzeń (komputerów, drukarek...) połączonych ze sobą za pomocą kabla sieciowego lub innego medium transmisyjnego w celu wspólnego korzystania z zasobów.
Podstawowym celem budowy sieci komputerowej jest stworzenie możliwości współdzielenia zasobów w postaci danych, sprzętu lub usług oraz umożliwianie pracy grupowej.

Zadania administratora sieci

 • umożliwienie użytkownikom korzystanie z sieci
 • zarządzanie systemem plików
 • administrowanie użytkownikami
 • realizowanie polityki kopii bezpieczeństwa i archiwizacji danych
 • prowadzenie audytów zdarzeń w systemie

Porty sieciowe

Tabelka

Port Protokół Skrót
20 (dane)
21 (polecenia)
File Transfer Protocol FTP
22 SSH SSH
23 Telnet Telnet
25 Simple Mail Transfer Protocol SMTP
53 Domain Name System DNS
67 (serwer)
68 (klient)
Dynamic Host Configuration Protocol DHCP
69 Trivial File Transfer Protocol TFTP
80 HyperText Transfer Protocol HTTP
110 Post Office Protocol POP3
143 Internet Message Access Protocol IMAP
161 Simple Network Managment Protocol SNMP
389 Lightweight Directory Access Protocol LDAP
443 HyperText Transfer Protocol Secure HTTPS
636 Lightweight Directory Access Protocol over SSL/TLS LDAPS
3306 MySQL MySQL

20 (przesył danych) i 21 (przesyłanie poleceń) - FTP

File Transfer Protocol - protokół komunikacyjny typu klient-serwer, który umożliwia udostępnianie zasobów w sieci. Połączenie z FTP jest nieszyfrowane i zależnie od konfiguracji może zezwalać na połączenia anonimowe (bez podawania hasła)

Wróć

22 - SSH

Secure Shell - Następca protokołu Telnet. Służy do terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem. SSH w porównaniu do Telnetu jest szyfrowany.

Wróć

23 - Telnet

Protokół nieszyfrowany, umożliwiający zdalne połączenie terminalowe.

Wróć

25 - SMTP

Simple Message Transfer Protocol - protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości, a następnie przekazuje treść wiadomości.

Wróć

53 - DNS

Domain Name System - hierarchiczny system nazw sieciowych. DNS tłumaczy nazwy domenowe, nazwy hostów na adresy IP i odwrotnie

Wróć

67 (serwer) i 68 (klient) - DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol - protokół komunikacyjny umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adres IP hosta, bramy sieciowej, adres serwera DNS czy maski podsieci.

Wróć

69 - TFTP

Trivial File Transfer Protocol - prosty protokół do przesyłania plików. Nie posiada większości funkcji FTP (np. nie może wyświetlać katalogów, ani uwierzytelniać użytkowników). Jego jedynym zadaniem jest odczytywanie plików z komputera zdalnego i transmitowanie do niego plików.

Wróć

80 - HTTP

HyperText Transfer Protocol - służy do przesyłania danych hipertekstowych. Jest protokołem warstwy aplikacji i został stworzony do komunikacji między przeglądarkami, a serwerami webowymi.
HTTP opiera się na klasycznym modelu klient-serwer, gdzie klient inicjuje połączenie poprzez wysłanie żądania, a następnie czeka na odpowiedź.

Wróć

110 - POP3

Post Office Protocol - protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP

Wróć

143 - IMAP

Internet Message Access Protocol - internetowy protokół pocztowy zaprojektowany jako następca POP3. Protokół ten służy do komunikacji programów pocztowych z serwerem pocztowym. IMAP w porównaniu do POP3 jest bardziej rozbudowany i posiada większe możliwości zarządzania kontem e-mail.

Wróć

161 - SNMP

Simple Network Managment Protocol - protokół sieciowy wykorzystywany do zarządzania urządzeniami sieciowymi tj. routery, przełączniki, komputery czy centrale telefoniczne. Protokół SNMP zakłada istnienie w zarządzanej sieci dwóch rodzajów urządzeń: zarządzających i zarządzanych.

Wróć

389 - LDAP

Lightweight Directory Access Protocol - pozwala na wymianę informacji wykorzystując protokół TCP/IP. Przeznaczony jest on do korzystania z usług katalogowych, czyli obiektowych baz danych reprezentujących użytkowników sieci i zasoby. LDAP jest powszechnie używany w wielu usługach (np. Active Directory firmy Microsoft)

Wróć

443 - HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure - szyfrowana wersja protokołu HTTP. HTTPS szyfrował swoje dane przy pomocy protokołu SSL, natomiast obecnie używany jest do tego celu protokół TLS. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Wróć

636 - LDAPS

Lightweight Directory Access Protocol over SSL - Niestandardowe rozszerzenie protokołu LDAP wykorzystujące protokół SSL do szyfrowania komunikacji między serwerem, a klientem.

Wróć

3306 - MySQL

Structured Query Language - wielodostępny, otwartoźródłowy system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Wróć