Instalowanie pakietów

Poszczególne dystrybucje Linuxa mają różne menedżery pakietów, które służą do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Menedżery mogą pobierać pakiety z repozytoriów, czyli serwerów poszczególnych dystrybucji, na których znajduje się oprogramowanie w danej dystrybucji.

Przykłady menedżerów pakietów

Nazwa Format pakietu System
apt, aptitude, dselect deb Debian, Ubiuntu
yum rpm Fedora, SuSE

Sekcje oprogramowania

Oprogramowanie wchodzące w skład Ubuntu i innych jego odmian zostało podzielone na 4 sekcje zwane komponentami

Sekcja main

Aplikacje, które spełniają wymagania licencyjne Ubuntu i są wspierane przez zespół projektu - jest to najważniejsze oprogramowanie z punktu widzenia użytkownika

Sekcja restricted

Zawiera oprogramowanie niezbędne do pracy lub funkcjonalności systemu, opublikowane na licencji niezgodnej z wymogami Ubuntu, np. sterowniki kart graficznych

Sekcja universe

Wolne oprogramowanie tworzone przez podmioty niezależne i niewspierane przez zespół Ubuntu

Sekcja multiverse

Zawiera oprogramowanie na licencji niezgodnej z wymogami Ubuntu i niewspierane przez zespół Ubuntu.

Sposoby instalacji oprogramowania

  • Centrum Oprogramowania
  • Terminal
  • Pakiety deb
  • Pliki wykonywalne, np. *.run, *.sh

Czym jest pakiet?

Jest to archiwum zawierające pliki programu i dodatkowe informacje o pakiecie oraz wymaganiach i sposobie jego instalacji. Pakiety są przygotowywane w taki sposób, aby ułatwić użytkownikowi wykonanie procesu instalacji oprogramowania, a w razie potrzeby usunięcia z systemu zbędnych programów lub też ich weryfikacji i naprawy

Plik z listą źródeł, z których mogą być pobierane pakiety

/etc/apt/sources.list

Polecenie apt-get

  • update - pobieranie informacji o najnowszych pakietach
  • upgrade - aktualizacja pakietów
  • install <nazwa_pakietu>
  • remove <-||->
  • --purge remove <-||-> - usuwanie wraz z plikami konfiguracyjnymi