Elektrolity i nieelektrolity

Elektrolity - substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.
Nieelektrolity - substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego.

Skala pH

pH < 7 - odczyn kwasowy
pH = 7 - odczyn obojętny
pH > 7 - odczyn zasadowy
Kwas jest mocniejszy, im mniejsze pH
Zasada jest mocniejsza, im większe pH

Dysocjacja

Rozpad cząsteczek na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony) pod wpływem wody.
Zasady dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.

Gleba

Układ wielofazowy, złożony z substancji stałych (związków mineralnych oraz substancji organicznych) oraz wody glebowej i powietrza glebowego.

Mechanizmy powstawania gleb (wietrzenia):

 • Fizyczne - związane z rozluźnianiem, kruszeniem i rozdrabnianiem skał. Proces ten spowodowany jest między innymi zmianami stanu skupienia wody;
 • Chemiczne - polega na reakcjach substancji zawartych w skałach (między innymi wody i tlenku węgla (IV). W jego wyniku skały zmieniają swoją budowę i skład;
 • Biologiczne - wywołane przez organizmy żyjące w glebie.

Gleba ma właściwości sorpcyjne, czyli pochłania i utrzymuje substancje.

Hummus - próchnica - żyzna gleba bogata w składniki mineralne.

Składniki pokarmowe roślin

Reakcja fotosyntezy

6H2O + 6CO2 ==światło==chlorofil==> C6H12O6 + 6O2^

Nawozy są źródłem mikro i makroelementów.

Makroelementy

Najważniejsze, potrzebne roślinom w dużych ilościach, to azot (N), fosfor (P) i potas (K)

 • N - Niedobór prowadzi do żółknienia i karłowacenia roślin.
 • P - Niedobór powoduje słaby wzrost roślin, a dojrzewanie owoców i nasion się opóźnia.
 • K - pobierany przez korzenie w formie jonu K+. Bierze udział w fotosyntezie i transporcie cukrów, reguluje gospodarkę wodą i odpowiada za wymianę gazów. Niedobór powoduje żółknięcie, brunatnienie i usychanie roślin

Nawozy naturalne i mineralne

Nawozy mineralne, inaczej sztuczne, to substancje wydobywane z ziemi lub produkowane.
Nawozy naturalne (obornik) pochodzą od zwierząt gospodarskich.

Aby wyprodukować nawóz azotowy, należy przeprowadzić reakcję syntezy reakcji azotu atmosferycznego z wodorem z czego powstaje amoniak. Z amoniaku uzyskuje się kwas azotowy (V) i azotany (V).

Mikroelementy

Najważniejsze z nich, to bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn).

Degradacja gleb

Odczyny i pH gleby mierzy się za pomocą kwasomierza Helliga.

Rośliny wskaźnikowe

Gleby kwaśne - wrzos zwyczajny, konwalia majowa, borówka brusznica;
Gleby zasadowe - mniszak lekarski, podbiał pospolity, dziurawiec zwyczajny.

Wapnowanie gleb

W celu odkwaszenia gleby, nawozi się je związkami wapnia tj. CaO, Ca(OH)2, CaCO3

Rodzaje degradacji

 • wyjaławianie gleby - sadzenie ciągle tych samych roślin
 • przenawożenie gleb
 • herbicydy (na chwasty) i pestycydy (szkodniki)
 • metale ciężkie i ich związki
 • zasolenie (sól drogowa)

Rekultywacja gleb

Przywracanie glebom dawnej wartości użytkowej i odtworzenie mikroflory glebowej.
Sposoby rekultywacji:

 • pokrycie gleby grubą warstwą próchnicy
 • stosowanie środków chemicznych
 • nawożenie związkami wapnia (odkwaszanie)