Present Simple

Używany do opisywania czynności/sytuacji/wydarzeń, które wydarzą się w przyszłości, bo tak wynika z odgórnego/oficjalnego planu (tj. rozkładów jazdy, planów zajęć, agend)

Budowa:

Zdanie twierdzące:
Podmiot + czasownik z końcówką +s/+es + reszta zdania

Zdanie przeczące:
Podmiot + don't/doesn't + czasownik + reszta zdania

Pytanie zamknięte (Czy...?):
Do/Does + podmiot + czasownik + reszta zdania
Pytanie otwarte (Zaimek pytający kiedy?/gdzie?/co?):
Zaimek + do/does + podmiot + czasownik + reszta zdania

Does/Doesn't używamy gdy podmiotem jest on/ona/ono

Przykłady:

English lesson ends at 4 PM. (Lekcja angielskiego kończy się o 16:00)
What time does the train depart? (O której godzinie odjeżdża pociąg?)
My train arrives in 15 minutes. I don't want to be late. (Mój pociąg przyjeżdża za 15 minut. Nie chcę się spóźnić.)

Present Continuous

Używany do opisywania czynności w przyszłości, które już sobie zaplanowaliśmy i są pewne w 100 procentach.

Budowa:

Zdanie twierdzące:
Podmiot + to be odmienione przez podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Zdanie przeczące:
Podmiot + to be odmienione przez podmiot + NOT + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Pytanie zamknięte (Czy...?):
to be odmienione przez podmiot + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Pytanie otwarte (Zaimek pytający kiedy?/gdzie?/co?):
zaimek + to be odmienione przez podmiot + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Przykłady:

We are going on holiday in July. We have already bought plane tickets. (Wybieramy się na wakacje w czerwcu. Mamy już zakupione bilety na samolot.)
I'm getting married tommorow. (Jutro biorę ślub.)

to be going to + inf.

Konstrukcja ta jest używana do:

  • opisywania zamierzeń na przyszłość, gdzie "to be going to" po przetłumaczeniu będzie oznaczało właśnie "zamierzać"
  • przewidywania przyszłości na podstawie zewnętrznych faktów, na podstawie tego, co widzimy/słyszymy/odczuwamy/czytamy

Budowa:

Zdanie twierdzące:
Podmiot + to be odmienione przez podmiot + going to + czasownik + reszta zdania

Zdanie przeczące:
Podmiot + to be odmienione przez podmiot + NOT + going to + czasownik + reszta zdania

Pytanie zamknięte (Czy...?):
to be odmienione przez podmiot + podmiot + going to + czasownik + reszta zdania
Pytanie otwarte (Zaimek pytający kiedy?/gdzie?/co?):
zaimek + to be odmienione przez podmiot + podmiot + going to + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

Next year I'm going to learn Spanish. (W przyszłym roku zamierzam nauczyć się hiszpańskiego.)
My brother isn’t going to sign up for guitar lessons. (Mój brat nie ma zamiaru zapisywać się na lekcje gitary.)
What are you going to do now? (Co zamierzasz teraz zrobić?)
The government are going to introduce a new tax next month. (Rząd wprowadzi nowy podatek w przyszłym miesiącu (bo właśnie powiedzieli o tym w radio))
It's going to rain. (Będzie padać (bo widzę, że jest pochmurno))

Future Simple

Używany do mówienia o:

  • przewidywaniach na przyszłość, które są oparte na naszych wewnętrznych przekonaniach/przeczuciach/doświadczeniach (sądzę/myślę/mam nadzieję/wierzę, że)
  • decyzjach na przyszłość, które są podejmowane w momencie mówienia o nich, czyli inaczej spontaniczne decyzje o tym co wydarzy się w przyszłości
  • groźbach, ostrzeżeniach, obietnicach

Budowa:

Zdanie twierdzące:
Podmiot + will + czasownik + reszta zdania

Zdanie przeczące:
Podmiot + will + NOT + czasownik + reszta zdania

Pytanie zamknięte (Czy...?):
Will + podmiot + czasownik + reszta zdania
Pytanie otwarte (Zaimek pytający kiedy?/gdzie?/co?):
zaimek + will + podmiot + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

I hope my daughter will be fine at the kindergarten. (Mam nadzieję, że moja córka będzie się miała dobrze w przedszkolu.)
In the future the number of the citizens of Poland will decrease. (W przyszłości liczba mieszkańców Polski zmaleje.)
I'll make a sandwich. (Zrobię sobie kanapkę (bo burczy mi w brzuchu)) I will help you (Pomogę ci (mówię do starszej pani bo widzę, że ma problem z niesieniem zakupów))
I will kill you (Zabiję cię (jako groźba, ale można też to określić jako decyzję spontaniczną))
Don't touch it or you will get burnt! (Nie dotykaj tego bo się poparzysz! (jako ostrzerzenie))
I promise I will do it. (Obiecuję, że to zrobię)

Future Continuous

Używany do opisywania:

  • czynności ciągłej, która będzie/nie będzie się działa w przyszłości (w wyniku planu, ustaleń, harmonogramu)
  • propozycji pomocy (lub próśb o pomoc) z wyraźnym zaznaczeniem, że czynność ma być wykonana "przy okazji"

Budowa:

Zdanie twierdzące:
Podmiot + will be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Zdanie przeczące:
Podmiot + will NOT be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Pytanie zamknięte (Czy...?):
Will + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Pytanie otwarte (Zaimek pytający kiedy?/gdzie?/co?):
zaimek + will + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Przykłady:

I will be preparing lunch tomorrow at 1 PM. (Jutro o 13:00 będę przygotowywać lunch (bo jest na niego pora i robię to codziennie))
He won't be cooking in the afternoon. (On nie będzie gotował po południu (nie planuje tego robić))
Will you be going shopping after work? (Będziesz szedł na zakupy po pracy?)

Future Perfect

Używany do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność (wyrażana w czasie teraźniejszym mimo mówienia o przyszłości), bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Czyli mówimy za każdym razem o czynności dokonanej.

Budowa:

Zdanie twierdzące:
Podmiot + will have + Past participle (III forma czasownika / -ED) + reszta zdania

Zdanie przeczące:
Podmiot + will NOT have + Past participle (III forma czasownika / -ED) + reszta zdania

Zdanie pytające:
Will + podmiot + have + Past participle (III forma czasownika / -ED) + reszta zdania

Przykłady:

I will have finished the book before he comes back. (Skończę czytać książkę zanim on wróci.)
He will have left by the time you start mowing the lawn. (On wyjdzie zanim zacznę kosić trawnik.)

may/might

Używany do opisywania sytuacji, które prawdopodobnie się wydarzą. Nie muszą mieć kontekstu. Użycie "might" oznacza jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo niż użycie "may".

Przykład: It may/might rain.