Zawieszenie broni/koniec wojny

11 XI 1918

Jak nazywał się prezydent USA, premier Wielkiej Brytanii i premier Francji biorący udział w konferencji Wersalskiej?

Prezydent USA - Thomas Woodrow Wilson,
Premier Francji - Georges Clemenceau,
Premier Wlk. Brytanii - George David Lloyd

Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec

 • Niemcy tracą swoje porty oraz kolonie, czyli tereny zamorskie
 • Zakaz powszechnej służby wojskowej i utrzymanie 100tys. armii
 • Przekazanie sprzętu wojskowego aliantom
 • Obowiązek zapłaty odszkodowań państwom zaatakowanym przez Niemcy
 • Utworzenie zdemilitaryzowanej strefy między Niemcami i Francją (50km)

W jaki sposób Mussolini doszedł do władzy?

Zniszczenie gospodarcze, wzrost bezrobocia, wszystko to razem powodowało niezadowolenie społeczeństwa. Tym samym coraz większą popularność zaczęły zyskiwać ruchy skrajne, w tym np. komunizm. Mussolini, ze swoją faszystowska polityką, doskonale wykorzystał okoliczności. Jego program łączył w sobie część postulatów socjalistycznych, a jednocześnie odpowiadał nacjonalistom i innym grupom. Bardzo istotnym był elektorat rekrutujący się z weteranów I wojny światowej. Mussolini wykorzystał ten fakt i założył w roku 1919 Związek Kombatancki, z ramienia którego dostał się w 1921 roku do włoskiego parlamentu. Jednocześnie w 1920 utworzono „Czarne koszule”, formę organizacji paramilitarnej, która bezpośrednio podlegała Związkowi. W roku 1921 powołano do życia Narodową Partię Faszystowską. Zaczęła ona zyskiwać coraz większe poparcie, poparcie, co w konsekwencji skłoniło Mussoliniego do podjęcia radykalnych działań. Postanowił sięgnąć po władzę we Włoszech poprzez użycie siły (=pucz).

Ustawy Norymberskie

Wprowadzone w 1935r. Miały odseparować ludność żydowską od społeczeństwa niemieckiego. Przez nie Żydzi zostali pozbawieni większości praw obywatelskich.

Data powstania konstytucji ZSRR

1924 r.

Kołchoz

Państwowe gospodarstwa spółdzielcze (najczęściej fabryki) tworzone pod przymusem w okresie kolektywizacji rolnictwa w ZSRR. Ludzie musieli tam pracować, ponieważ brakowało im pieniędzy do życia i rozwoju. Nie szanowano tam praw pracowników.

Gułag

To system obozów pracy przymusowej w ZSRR, w którym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Inna nazwa to Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy.

Przyczyny emancypacji kobiet po IWŚ

Dużo mężczyzn trafiło do wojska, więc kobiety musiały przejąć część męskich obowiązków, czyli np. praca w przemyśle i rolnictwie, gdzie wcześniej pracowali tylko mężczyźni.

Liga Narodów

Organizacja powstała w wyniku traktatu wersalskiego, której zadaniem miało być rozstrzyganie sporów międzynarodowych.

Kiedy i gdzie podpisano pokój pomiędzy ZSRR a Niemcami po pierwszej wojnie światowej?

Rapallo, kwiecień 1922 r.

Kontrkandydaci Stalina do objęcia władzy w ZSRR po śmierci Lenina

Lew Trocki, Grigorij Zinowiew, Lew Kamieniew, Nikołaj Bucharin

Przyczyny sekularyzacji (dążenie do wyeliminowania roli religii w społeczeństwie) Europy po pierwszej wojnie światowej

Europa była sekularyzowana, ponieważ dążenia Kościoła były sprzeczne z dążeniami rządzących danych krajów.

Postanowienia traktatu w Rapallo (kwiecień 1922 r.)

 • Nowe technologie, uzbrojenia i środki finansowe trafiły z Niemiec do ZSRR
 • Niemieckie wojska mogą ćwiczyć się w boju na terenie ZSRR
 • Eksport surowców z ZSRR do Niemiec

CzeKa/WCzK/CzK

Była to tajna policja w ZSRR w latach 1917-1922

Noc kryształowa - 9/10.11.1938 r.

Pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech rozpoczęty przez władze państwowe. Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów, stąd nazwa tego wydarzenia.

Traktat w Locarno (10.1925)

Gwarantował nienaruszalność granicy między Francją i Belgią, a Niemcami.

Pozostałe pytania

 • New Deal
 • Czarny czwartek
 • Kultura masowa
 • Ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm
 • Przyczyny wielkiego głodu w ZSRR
 • W jaki sposób Hitler doszedł do władzy?