Skrypty powłoki

Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

  1. Stworzyć plik, w którym zostanie umieszczony kod
  2. W pierwszej linii umieścić #!/bin/bash
  3. Za pomocą dowolnego edytora tekstu wpisać do pliku kolejno wykonywane zadania.
  4. Nadać uprawnienia do wykonywania pliku dla uprawnionych użytkowników (Najlepiej nadać prawa 777)
    Prawa nadajemy komendą sudo chmod 777 <nazwa_skryptu>
  5. Uruchomić skrypt (./<nazwa_skryptu>)

Symbol ./ oznacza, że skrypt znajduje się w bieżącym katalogu.

Jak korzystać z plików pomocy?

$ help <if/case/for/select>
$ help test - wyświetli operatory porównywania wartości (np. -lt, -e, itd.)

Za mało informacji? Dodaj opcję -m

Przykładowy skrypt

Kliknij, aby pobrać