Czym jest kultura?

Słowa opisujące kulturę - chmura

Kultura:

  • materialna i umysłowa działalność społeczeństw i jej wytwory
  • całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, wytworzonego w rozwoju historycznym lub w poszczególnej epoce
  • jeden z najbardziej popularnych terminów nauk humanistycznych i społecznych, wiąże się w głównej mierze z działalnością artystyczną człowieka (twórca i odbiorca)

Aspekty kultury:

  • Materialna - (techniczno-użytkowa)
    Dzieła sztuki, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, wynalazki, ubiory, budowle, urządzenia, maszyny
  • Duchowa - (symboliczna)
    Mity, religia, moralność, sztuka, nauka, ideologie, symbole, znaki, systemy wartości, obyczaje, języki

Aspekty te składają się na artefakt kultury, czyli wytworzone przez człowieka obiekty o kulturowo określonym kształcie oraz zastosowaniu.

Różnice pomiędzy sacrum, a profanum

Kultura, niska, masowa, popularna

Pojęcie i rozróżnienie mediów

Gatunki współczesnego malarstwa

Omówienie rzeźby

Pojęcie piękna